Мультиплексування терміналу за допомогою tmux

Використання tmux дозволяє системному адміністратору зробити віддалену роботу з сервером значно більш зручною. Звичайно, можна використовувати цю утиліту і в локальній консолі, але це, все таки, не зовсім те.

Утиліта дозволяє в одній сесії відкрити кілька терміналів. Крім того, що вона підтримує кілька вікон, tmux так само дає можливість розділити один екран на декілька незалежних вікон і, звичайно, управляти їх розміром. Так само tmux дуже легко відвести у фоновий режим і залишити виконуватися в ньому всі завдання

 

 

 

Всі дії виконуються за допомогою гарячих клавіш. Спочатку так звана bind key, а потім клавіша команди. За замовчуванням bind key це ctrl-b, але це значення можна перевизначити в файлі конфігурації tmux.

  

Тепер невеликий хелп по гарячих клавішах (Не забувайте про bind key). В принципі можна було зупинитися на першому рядку, адже там все буде описано.

Довідка по командах — ?

Увести tmux у фоновий режим — d

Створити нове вікно — c

Наступне вікно — n

Попереднє вікно — p

Вибрати вікно під відповідним номером — 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0

Попереднє вікно — l

Вибрати вікно зі списку — w

обрати сесію — s

Розділити вікно вертикально — "

Розділити вікно горизонтально — %

Гортати "шари" — Space(пробіл)

видалити фрейм — !

Перемістити фрейм вгору — {

Перемістити фрейм вниз — }

Наступний фрейм — o

Змінити розміри фрейма Alt + Стрілки

видалити вікно — &

оновити клієнт — r

Годинник— t

Перейменувати вікно — ,

Змінити номер вікна — .

  

Якщо дані комбінації клавіш здаються незручними їх можна перевизначити в файлі конфігурації ~/.tmux.conf

unbind C-b # Відключимо bind key за замовчуванням

set -g prefix C-q # Новий bind key - Ctrl-z

bind-key -n C-n next # Наступний таб

bind-key -n C-p prev # Попередній таб

set -g base-index 1 # Починати відлік вікон з 1 а не з 0

  

# Перехід на вікно по F1-F10

bind-key -n F1 select-window -t 1

bind-key -n F2 select-window -t 2

bind-key -n F3 select-window -t 3

bind-key -n F4 select-window -t 4

bind-key -n F5 select-window -t 5

bind-key -n F6 select-window -t 6

bind-key -n F7 select-window -t 7

bind-key -n F8 select-window -t 8

bind-key -n F9 select-window -t 9

bind-key -n F10 select-window -t 0

  

unbind % # Вимикаємо клавішу % для горизонтального розбиття вікна

bind H split-window -h # Призначаемо клавішу H

unbind '"' # Вимикаємо клавішу " для вертикального розбиття вікна

bind V split-window -v # Призначаемо клавішу V

  

Всі можливі параметри можна дізнатися прочитавши man tmux

Додати коментар

Захисний код
Оновити