Налаштування рядка привітання у Bash

В Ubuntu та в багатьох інших дистрибутивах за замовчанням рядок привітання (промт) в bash виглядає наступним чином:

user@hostname:/full/path$

  Його можна, при бажанні змінити під власні потреби.

Інформация, яка відображується в цьому рядку зберігається у змінній оточення PS1 і її, звісно можна змінювати.

Наприклад, якщо ви хочете додати в рядок інформацію про поточні дату та час, щоб рядок виглядав приблизно так:

[Wed Jan 12 15:17]user@hostname:/full/path$


потрібно змінній PS1 надати таке значення:

export PS1='[\d \A]\u@\h:\w\$'


Однак варто врахувати, що зміна змінної PS1 таким чином спрацює тільки для поточної сесії. Якщо потрібно зміни внести назавжди, то для цього необхідно виправити значення PS1 у файлі ~ / .bashrc

  

Список керуючих послідовностей

\a Звуковий сигнал (ASCII-код 007)

\d Дата у форматі "День, місяць, число", наприклад, Срд, Жов, 17.

\e Символ escape (ASCII-код 033)

\h Короткое им'я хосту (hostname) до першої крапки

\H Им'я хосту

\t Поточний час в 24-годинному форматі: HH:MM:SS (години:хвилини:секунди)

\T Поточний час в 12-годинному форматі: HH:MM:SS

\@ Поточний час в 12-годинному форматі am/pm

\A Поточний час в 24-годинному форматі: HH:MM

\u Им'я поточного користувача

\w Повне им'я поточної робочої теки (починаючи з кореня)

\W Поточна робоча тека (без указания пути)

\$ Символ #, якщо оболонка запущена суперкористувачем, та символ $, якщо оболонка запущена звичайним користувачем.

\n Новий рядок

\s Назва оболонки

\# Поточний номер команди

\! Порядковий номер даної команди в історії команд

\\ backslash

\nnn Недрукований символ, який має восьмеричний код nnn (наприклад esc)

\[ Початок послідовності недрукованих символів

\] Кінець послідовності недрукованих символів

Додати коментар

Захисний код
Оновити